اعلام برنامه هفته چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر جوانان

ساعت 10:32 شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر جوانان در فصل 97-96 را اعلام ‏کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته چهاردهم
پنجشنبه28 دی 96‏
البدر بندرکنگ-  سپاهان اصفهان – ساعت 14 – ورزشگاه اختصاصی ‏البدر بندرکنگ
برق جدید شیراز- مس کرمان  – ساعت 14 – ورزشگاه دستغیب شیراز ‏
فولاد خوزستان-  تراکتورسازی تبریز– ساعت 14:15 – ورزشگاه  اختصاصی اهواز
شاهین شهرداری بوشهر‎-‎‏ ستارگان گرگان – ساعت 14:15 – ورزشگاه   بهشتی بوشهر
گل گهر سیرجان‎-‎‏ نفت اهواز ‏– ساعت 13:45 – ورزشگاه   اختصاصی سیرجان
ذوب آهن اصفهان -   پدیده مشهد– ساعت 14  – ورزشگاه  شفق اصفهان

هفته پانزدهم
پنجشنبه5 بهمن 96‏
مس کرمان-   البدر بندر کنگ –ساعت 14 – ورزشگاه سلیمی کیا کرمان ‏
نفت اهواز-     برق جدید شیراز–ساعت 14:15  – ورزشگاه  اختصاصی اهواز
تراکتورسازی تبریز- شاهین شهرداری ‏بوشهر–ساعت 13:45  – ورزشگاه  اختصاصی تبریز
پدیده مشهد‎-‎‏      گل گهر سیرجان–ساعت 13:45  – ورزشگاه   تختی مشهد
ستارگان گرگان-   ذوب آهن اصفهان–ساعت 13:45  – ورزشگاه   آزادی گرگان
سپاهان اصفهان-   فولاد خوزستان  –ساعت 14– ورزشگاه  صفائیه صفائیه

هفته شانزدهم

پنجشنبه 12 بهمن 96‏
البدر بندرکنگ-   برق جدید شیراز ‏- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی ‏البدر بندرکنگ
ذوب آهن اصفهان -   تراکتورسازی تبریز ‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شفق اصفهان
پدیده مشهد ‏‎-‎‏    نفت ‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی مشهد
فولاد خوزستان-   مس کرمان ‏- ساعت 14:15 - ورزشگاه  اختصاصی اهواز
گل گهر سیرجان‎-‎‏  ستارگان گرگان ‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  اختصاصی سیرجان
جمعه13 بهمن 96‏
شاهین شهرداری بوشهر‎-‎‏  سپاهان ‏اصفهان ‏- ساعت 14:15- ورزشگاه  بهشتی بوشهرهفته هفدهم

پنجشنبه19 بهمن 96 ‏
نفت اهواز-  البدر بندر کنگ‏- ساعت 14:15 – ورزشگاه اختصاصی اهواز
برق جدید شیراز-  فولاد خوزستان  ‏‏- ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز ‏
تراکتورسازی تبریز-  گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی تبریز
مس کرمان-    شاهین شهرداری بوشهر‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  سلیمی کیا کرمان ‏
ستارگان گرگان-   پدیده مشهد ‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه آزادی گرگان
سپاهان اصفهان-   ذوب آهن اصفهان‏‏- ساعت 14- ورزشگاه ‏ صفائیه ‏ صفائیه