قدس قلب تپنده جهان اسلام

ساعت 16:37 دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

قدس قلب تپنده جهان اسلام، شعاری که در بازی پرسپولیس و نفت آبادان از سوی روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ در ورزشگاه آزادی نقش بست.