چوگان به نام ایران ثبت جهانی شد

ساعت 18:07 پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

در جریان دوازدهمین اجلاس کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت از میراث ناملموس یونسکو در کره جنوبی رشته چوگان به نام ایران ثبت جهانی شد.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت مهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  پایگاه خبری وزارت ورزش ‌ جوانان، بعد از سه سال تلاش گسترده و رایزنی های بین المللی و همکاری نزدیک وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی رشته چوگان بنام ایران در دوازدهمین اجلاس کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت از میراث ناملموس یونسکو در کره جنوبی با قاطعی آرا بنام جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شد 

این پرونده پس از ۲۰ ماه مراحل بررسی و همچنین بر اساس ۵ معیار ثبت جهانی، دارای شرایط ثبت، معرفی شد تا در اجلاس کره، مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

پرونده چوگان، دومین پرونده از ۱۳ پرونده ثبتی ایران در فهرستمیراث جهانی است که مرتبط با ورزش و بازی های آیینی کشور است

 پرونده چوگان بدون هیچ اعتراض و یا تبصره ای در این اجلاس بعنوان شاهکار میراث بشری شناخته شد و در فهرست میراث جهانی، جای گرفت.

کلید واژه