اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر امید

ساعت 10:56 پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر امید اعلام شد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، زمان نقل و انتقالات نیم ‏فصل مسابقات لیگ برتر امید از روز شنبه 7 آذر 96 آغاز و تا ‏روز 20 آذر 96 ادامه خواهد داشت. در این مدت زمان تیم هایی ‏که در فهرست شان جای خالی دارند می توانند نسبت به جذب ‏بازیکن با شرایط زیر اقدام کنند:‏
‏3 بازیکن به صورت آزاد یا بازیکنی که با باشگاه قبلی خود ‏فسخ قرارداد کرده، منوط به اینکه این بازیکنان با بیش از دو ‏باشگاه در این فصل قرارداد منعقد ننموده باشد و را می توانند ‏به فهرست تیم اضافه کنند.‏
قرارداد دو بازیکن را فسخ و یک بازیکنی که تا نیم فصل ‏برای آن کارت صادر نشده باشد را از فهرست خارج و ‏جایگزین نمایند.‏
‏2 بازیکن سهمیه آزاد( فیفا) که از ابتدا تا انتهای فصل می ‏توانند به فهرست اضافه شوند. منوط به اینکه این بازیکنان در ‏نیم فصل مسابقات مربوطه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده ‏باشند.‏
از نقل و وانتقال تیم های بدهکار جلوگیری خواهد شد.‏