برنامه هفته سوم و چهارم لیگ دسته اول امیدها اعلام شد

ساعت 10:27 پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته سوم وچهارم لیگ دسته اول امید باشگاه ‏های کشور در فصل 97-96 از گروه های یک تا چهار را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر ‏است:‏
هفته سوم
سه شنبه 7 آذر 96‏
کاسپین قزوین- شهرداری اردبیل – ساعت 14- ورزشگاه  سردار ‏آزادگان قزوین
آذر مغان اردبیل- شهرداری ارومیه – ساعت 14- ورزشگاه علی دایی ‏اردبیل
چهارشنبه 8 آذر 96‏
شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز – ساعت 14- ورزشگاه پارک ‏صنعت تبریز
نوین فولاد یزد- برق شیراز – ساعت 14- ورزشگاه نصیری یزد
پارس جنوبی جم- ایرانجوان بوشهر – ساعت 14- ورزشگاه شهدا جم
گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز – ساعت 14- ورزشگاه ‏اختصاصی سیرجان
عقاب تهران – شهرداری نوشهر – ساعت 14- ورزشگاه دوشان تپه ‏تهران
نشاط ساری- مقاومت بابل– ساعت 14- ورزشگاه آبندانسر ساری
نساجی مازندران – پرسپولیس قائمشهر – ساعت 14- ورزشگاه وطنی ‏قائمشهر
جمعه 10 آذر 96‏
خیبرخرم آباد- پرسپولیس شیراز– ساعت 14- ورزشگاه تختی خرم آباد
بعثت کرمانشاه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14- ورزشگاه ‏آزادی کرمانشاه
سپاهان دورود( گهر) – سپاهان اصفهان – ساعت 14- ورزشگاه تختی ‏دورود
هفته چهارم
چهارشنبه 15 آذر 96‏
نشاط ساری- عقاب تهران – ساعت 14- ورزشگاه آبندانسر ساری
پرسپولیس قائمشهر – شهرداری نوشهر – ساعت 14- ورزشگاه ‏سیمرغ قائمشهر
مقاومت بابل- نساجی مازندران – ساعت 14- ورزشگاه هتک پشت ‏بابل
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه سردار آزادگان ‏قزوین
شهرداری ارومیه – گسترش فولاد تبریز – ساعت 14- ورزشگاه خانه ‏جوان( تختی) ارومیه
شهرداری اردبیل – آذرمغان اردبیل – ساعت 14- ورزشگاه علی دایی ‏اردبیل
شاهین شهرداری بوشهر- آلومینیوم اراک– ساعت 14- ورزشگاه ‏بهشتی بوشهر
پرسپولیس شیراز- سپاهان دورود( گهر) – ساعت 14- ورزشگاه ‏دستغیب شیراز
سپاهان اصفهان – بعثت کرمانشاه – ساعت 14- ورزشگاه صفائیه ‏صفائیه
پارس جنوبی جم – نوین فولاد یزد– ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا ‏جم
فجرسپاسی شیراز- برق شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی ‏فجرشیراز
پنجشنبه 16 آذر 96‏
ایرانجوان بوشهر- گل گهرسیرجان – ساعت 14:15- ورزشگاه بهشتی ‏بوشهر