تقدیر از تارتار و مهاجری در جام شهدا

ساعت 13:30 پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ به همراه بنیاد شهید از سرمربیان تیم های پدیده و پارس جنوبی جم به دلیل حضور در جام شهدا تقدیر کرد.