همدردی تیم های پایه کشور با زلزله زدگان کرمانشاه

ساعت 10:16 پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶

باشگاههای حاضر در مسابقات رده های سنی پایه کشور با بازیکنان و هموطنان زلزله زده کرمانشاه و غرب کشور همدردی کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، باشگاههای حاضر در مسابقات رده های سنی پایه کشور با هموطنان زلزله زده کرمانشاه و غرب کشور همدردی کردند و خود را در غم بازماندگان این زلزله زدگان شریک دانستند.