دیدار بین پدیده و تراکتور سازی در جام شهدا

ساعت 15:24 شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

ویدئو مسابقه بین دو تیم پدیده خراسان و تراکتور سازی تبریز در سومین دوره جام شهدا در ورزشگاه شهدای شهر قدس