اولین کنکره بین المللی فوتبال کلینیک

ساعت 12:44 شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در مرکز سالن همایش های بین الملللی رازی برگزار شد.