اعلام برنامه هفته پنجم تا یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان

ساعت 13:56 پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، بر نامه هفته پنجم الی یازدهم، دهمین دوره مسابقات ‏لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، بر نامه هفته پنجم تا یازدهم مسابقات دهمین دوره لیگ برتر ‏فوتبال بانوان به شرح زیر است:‏
هفته پنجم / دوشنبه 29 آبان 96‏
همیاری آذربایجان غربی -  شهرداری بم – ساعت 10 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
نماینده فارس – آذرخش تهران– ساعت 10 – ورزشگاه دستغیب شیراز
استقلال خوزستان – پارس جنوبی بوشهر – ساعت 10 – ورزشگاه تختی اهواز
پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت 10 – ورزشگاه تختی ایلام
شهرداری سیرجان – ذوب آهن اصفهان – ساعت 10 – ورزشگاه تختی سیرجان
‏ راه یاب ملل سنندج – خیبر خرم آباد – ساعت 10 – ورزشگاه ملک نیا سنندج
هفته ششم / شنبه 4 آذر 96‏
خیبر خرم آباد –پالایش گاز ایلام– ساعت 10 – ورزشگاه تختی خرم آباد
ذوب آهن اصفهان – راه یاب ملل سنندج – ساعت 10 – ورزشگاه شفق اصفهان
شهرداری بم – نماینده فارس – ساعت 10 – ورزشگاه فجر بم
پارس جنوبی بوشهر – شهرداری سیرجان– ساعت 10 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
فولاد مبارکه سپاهان – همیاری آذربایجان غربی – ساعت 10 – ورزشگاه صفائیه اصفهان
آذرخش تهران – استقلال خوزستان – ساعت 10 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته هفتم / جمعه 10 آذر 96‏
خیبر خرم آباد – ذوب آهن اصفهان– ساعت 10 – ورزشگاه تختی خرم آباد
راه یاب ملل سنندج -  پارس جنوبی بوشهر – ساعت 10 – ورزشگاه ملک نیا سنندج
نماینده فارس – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت 10 – ورزشگاه دستغیب شیراز
شهرداری سیرجان - آذرخش تهران – ساعت 10 – ورزشگاه تختی سیرجان
استقلال خوزستان – شهرداری بم – ساعت 10 – ورزشگاه تختی اهواز
پالایش گاز ایلام – همیاری آذربایجان غربی– ساعت 10 – ورزشگاه تختی ایلام
هفته هشتم / جمعه 17 آذر 96‏
پارس جنوبی بوشهر- خیبر خرم آباد – ساعت 10 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
آذرخش تهران – راه یاب ملل سنندج – ساعت 10 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
همیاری آذربایجان غربی – نماینده فارس – ساعت 10 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شهرداری بم – شهرداری سیرجان – ساعت 10 – ورزشگاه فجر بم
ذوب آهن اصفهان – پالایش گاز ایلام – ساعت 10 – ورزشگاه شفق اصفهان
فولاد مبارکه سپاهان – استقلال خوزستان – ساعت 10 – ورزشگاه صفائیه اصفهان
هفته نهم / جمعه 24 آبان 96‏
خیبر خرم آباد – آذرخش تهران – ساعت 10 – ورزشگاه تختی خرم آباد ‏
راه یاب ملل سنندج- شهرداری بم – ساعت 10 – ورزشگاه ملک نیا سنندج
پالایش گاز ایلام – نماینده فارس – ساعت 10 – ورزشگاه تختی ایلام
استقلال خوزستان – همیاری آذربایجان غربی– ساعت 10 – ورزشگاه تختی اهواز
شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت 10 – ورزشگاه فجر سیرجان
پارس جنوبی بوشهر – ذوب آهن اصفهان – ساعت 10 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته دهم / جمعه 1 دی 96‏
شهرداری بم – خیبر خرم آباد – ساعت 10 – ورزشگاه فجر بم
فولاد مبارکه سپاهان – راه یاب ملل سنندج – ساعت 10 – ورزشگاه صفائیه اصفهان
پالایش گاز ایلام –پارس جنوبی بوشهر – ساعت 10 – ورزشگاه تختی ایلام ‏
همیاری آذربایجان غربی – شهرداری سیرجان – ساعت 10 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه ‏
نماینده فارس – استقلال خوزستان – ساعت 10 – ورزشگاه دستغیب شیراز
آذرخش تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت 10 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
هفته یازدهم / جمعه 8 دی 96‏
خیبر خرم آباد – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت 10 – ورزشگاه تختی خرم آباد
راه یاب ملل سنندج – همیاری آذربایجان غربی – ساعت 10 – ورزشگاه ملک نیا سنندج
شهرداری سیرجان – نماینده فارس – ساعت 10 – ورزشگاه تختی سیرجان
پارس جنوبی بوشهر – اذرخش تهران – ساعت 10 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
استقلال خوزستان – پالایش گاز ایلام – ساعت 10 – ورزشگاه تختی اهواز
ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم – ساعت 10 – ورزشگاه شفق اصفهان