آخرین فرصت باقی مانده باشگاه ها برای ارسال مدارک به AFC

ساعت 13:56 سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ اعلام کرد: باشگاه ها برای ارسال مدارک صدور مجوز حرفه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 ساعت و 41 دقیقه دیگر فرصت دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ اعلام کرد: تمامی باشگاه های حاضر در لیگ برتر برای ارسال مدارک خود  از طریق سامانه مربوطه به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت صدور پروانه حرفه ای از AFC فقط 5 ساعت و 41 دقیقه دیگر فرصت دارند. این فرصت امروز به پایان می رسد و دیگر هم تمدید نخواهد شد.