نبی: با نمایندگان 4 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان جلسه برگزار کردیم

ساعت 20:42 شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

رئیس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای گفت: با نمایندگان 4 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان آسیا جلسه برگزار کردیم.


مهدی محمد نبی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ اظهار داشت: پنجمین جلسه کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای با  حضور اعضا تشکیل شد که در فواصل مختلف  مدیران باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی تبریز و نفت تهران  در جلسه حضور داشتند. در خصوص استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مدارکی از قبیل مستندات ورزشی، ساختار و بخش حقوقی باشگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که همگی شفاف و کامل است. در بخش مالی و تسویه حساب نیز این باشگاه ها  با اشخاص حقیقی در حال اقدام هستند و بخشی از آن هم به خوبی انجام شده است.  در مهلت قانونی باقیمانده باید باشگاه ها  نسبت به ثبت و ضبط رسمی مدارک در سایت CLAS نزد AFC اقدام کنند تا متعاقبا واحد اجرایی کمیته صدو مجوز حرفه ای کارش را آغاز کند.

وی افزود: در خصوص باشگاه نفت تهران با توجه به جلسه ای که امروز با مالک باشگاه و دیگر نماینده این باشگاه برگزار شد مقرر گردید این باشگاه در مهلت مقرر نسبت به ارسال مدارک در سایت CLAS  اقدام کند و در خصوص تسویه حساب با بستانکاران نیز مدارک شان را دراین سایت ثبت کنند  و بعد از جمع بندی و رسیدگی توسط واحد اجرایی کمیته صدور مجوز حرفه ای، کمیته  بدوی رای نهایی خود را صادر کند.