برنامه هفته هفتم تا دهم مسابقات لیگ برتر جوانان اعلام شد

ساعت 14:44 شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته هفتم تا دهم لیگ برتر جوانان در فصل 97-96 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته هفتم
دوشنبه 22 آبان 96‏
البدر بندرکنگ- فولاد خوزستان – ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی البدر بندرکنگ
برق جدید شیراز- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز( در صورت برطرف شدن مشکل مالی برق ‏جدید شیراز بازی برگزار می شود.)‏
تراکتورسازی تبریز- پدیده مشهد– ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی تبریز
نفت اهواز- ستارگان گرگان – ساعت 14:45- ورزشگاه اختصاصی اهواز
سپاهان اصفهان – گل گهرسیرجان – ساعت 14:10- ورزشگاه صفائیه صفائیه
سه شنبه 23 آبان 96‏
مس کرمان- ذوب آهن اصفهان – ساعت 14:15- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
هفته هشتم
سه شنبه 30 آبان 96‏
ذوب آهن اصفهان – برق جدید شیراز– ساعت 14:15- ورزشگاه شفق اصفهان
فولاد خوزستان – نفت اهواز – ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
پدیده مشهد- سپاهان اصفهان – ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
چهاشنبه اول آذر 96‏
ستارگان گرگان – تراکتورسازی تبریز – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان
پنجشنبه 2 آذر 96‏
شاهین شهرداری بوشهر- البدر بندرکنگ – ساعت 14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر
هفته نهم
سه شنبه 7 آذر 96‏
برق جدید شیراز- گل گهرسیرجان – ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز
چهارشنبه 8 آذر 96‏
البدربندرکنگ- ذوب آهن اصفهان – ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی البدر بندرکنگ
نفت اهواز- تراکتورسازی تبریز – ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی اهواز
شاهین شهرداری بوشهر- فولاد خوزستان – ساعت 14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر
مس کرمان – پدیده مشهد– ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
سپاهان اصفهان – ستارگان گرگان – ساعت 14- ورزشگاه صفائیه صفائیه
هفته دهم
سه شنبه 14 آذر 96‏
گل گهرسیرجان - البدربندرکنگ– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
پدیده مشهد- برق جدید شیراز – ساعت 14- ورزشگاه تختی مشهد
نفت اهواز- شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی اهواز
ستارگان گرگان- مس کرمان – ساعت 14- ورزشگاه آزادی گرگان ‏
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان – ساعت 14- ورزشگاه شفق اصفهان
تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان – ساعت 14- ورزشگاه اختصاسی تبریز