موکب شهدای ورزشکار در چزابه

ساعت 13:02 شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

موکب شهدای ورزشکار جامعه فوتبال ایران در چزابه از زائران اربعین امام حسین(ع) پذیرایی می کند.