علی دایی و برانکو قبل از مسابقه در کنفرانس خبری چه گفتند

ساعت 10:31 شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

علی دایی و برانکو قبل از مسابقه در کنفرانس خبری چه گفتند