False{ return; }

بهاروند و طالقانی در موکب شهدای ورزشکار در چزابه

ساعت 06:11 شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

رئیس سازمان لیگ و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ؛ غلامحسین زمان آبادی مشاور فرهنگی فدراسیون به همراه آرش افشین در موکب شهدای ورزشکار در چزابه حاضر شدند و از نزدیک بر پذیرایی از زائران اربعین حسینی نظارت کردند.