اعلام برنامه هفته اول و دوم لیگ دسته اول امید باشگاه های کشور

ساعت 01:01 چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته اول و دوم لیگ دسته اول امید باشگاه های ‏کشور را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته مسابقات اعلام کرد: ‏برنامه هفته اول ودوم لیگ دسته اول امید باشگاه های کشور در فصل ‏‏97-96 را اعلام کرد.‏
در ضمن تیم های پرسپولیس شیراز و هفت ستاره ارومیه( شهرداری) ‏به دلیل عدم ثبت مدارک و در صورت برطرف نمودن مشکلات موجود ‏در مسابقات حضور خواهند داشت:‏
هفته اول ‏
یکشنبه 21 آبان 96‏
پرسپولیس شیراز- سپاهان اصفهان – ساعت 14:15- ورزشگاه ‏دستغیب شیراز
دوشنبه 22 آبان 96‏
نوین فولاد یزد- گل گهرسیرجان – ساعت 14:15 – ورزشگاه پاک ‏نژاد یزد
ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14:30 – ورزشگاه ‏بهشتی بوشهر
پارس جنوبی جم- برق شیراز – ساعت 14:30 – ورزشگاه ‏اختصاصی جم
عقاب تهران – نساجی مازندران – ساعت 14:15 – ورزشگاه دوشان ‏تپه تهران
مقاومت بابل- پرسپولیس قائمشهر – ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏متعاقبا اعلام می شود.‏
نشاط ساری- شهرداری نوشهر – ساعت 14:15 – ورزشگاه متعاقبا ‏اعلام می شود.‏
شهرداری تبریز- آذرمغان اردبیل – ساعت 14:15 – ورزشگاه پارک ‏صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- شهرداری ارومیه – ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏علی دایی اردبیل
کاسپین قزوین – گسترش فولاد تبریز– ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏رجایی قزوین
گهر زاگرس دورود- آلومینیوم اراک – ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏تختی دورود
خیبر خرم آباد- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏تختی خرم آباد
هفته دوم
دوشنبه 29 آبان 96‏
فجرسپاسی شیراز- پارس جنوبی جم – ساعت 14 – ورزشگاه دستغیب ‏شیراز
سه شنبه 30 آبان 96‏
ایرانجوان بوشهر- نوین فولاد یزد– ساعت 14:30 – ورزشگاه بهشتی ‏بوشهر
برق شیراز- گل گهرسیرجان – ساعت 14 – ورزشگاه دستغیب شیراز
مقاومت بابل- عقاب تهران – ساعت 14:15 – ورزشگاه متعاقبا اعلام ‏می شود.‏
شهرداری نوشهر- نساجی مازندران – ساعت 14:15 – ورزشگاه هفت ‏تیر چالوس
پرسپولیس قائمشهر- نشاط ساری – ساعت 14:15 – ورزشگاه سیمرغ ‏قائمشهر
شهرداری اردبیل- شهرداری تبریز – ساعت 14:15 – ورزشگاه علی ‏دایی اردبیل
گسترش فولاد تبریز- آذرمغان اردبیل – ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏شیخ محمد خیابانی تبریز
شهرداری ارومیه – کاسپین قزوین – ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی ‏ارومیه
آلومینیوم اراک- بعثت کرمانشاه – ساعت 14:15 – ورزشگاه پنج ‏مرداد اراک
سپاهان اصفهان – خیبر خرم آباد– ساعت 14:15 – ورزشگاه صفائیه ‏صفائیه
چهارشنبه اول آذر 96‏
شاهین شهرداری بوشهر- گهر زاگرس دورود – ساعت 14:30 – ‏ورزشگاه بهشتی بوشهر