برنامه هفته دهم تا هجدهم لیگ دسته دوم اعلام شد

ساعت 01:01 شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته دهم تا هجدهم لیگ دسته دوم در فصل 97-‏‏96 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته مسابقات برنامه هفته ‏دهم تا هجدهم لیگ دسته دوم و یک دیدار معوقه از هفته پنجم را به ‏شرح زیر اعلام کرد:‏
دیدار معوقه از هفته پنجم
سه شنبه 23 آبان 96‏
سردار بوکان- شهرداری ارومیه- ساعت 14:15 ورزشگاه خاتم الانبیا ‏بوکان
هفته دهم
دوشنبه 15 آبان 96‏
شهرداری بم- نفت امیدیه – ساعت 14:15 – ورزشگاه فجر بم
نماینده نوشهر( کریمی جویبار)- مس نوین کرمان – ساعت 14:15 – ‏ورزشگاه هفتم تیر چالوس
گیتی پسند( سپهر نقش جهان) اصفهان- کیمیا فرایند تهران – ساعت ‏‏14:30  – ورزشگاه تختی شهرضا
بعثت کرمانشاه – شهرداری فومن – ساعت 14:30  – ورزشگاه ‏انقلاب کرمانشاه
خیبر خرم آباد- خوشه طلایی ساوه – ساعت 14:30  – ورزشگاه ‏تختی یک خرم آباد
پالایش نفت آبادان( پترو کیان شوشتر)- شهرداری همدان – ساعت ‏‏14:30  – ورزشگاه 17 شهریور ابادان
فولاد نوین اهواز- نیرو زمینی تهران – ساعت 14:30  – ورزشگاه ‏اختصاصی فولاد اهواز
شاهین شهرداری بوشهر- قشقایی شیراز – ساعت 16   – ورزشگاه ‏بهشتی بوشهر

سه شنبه 16 آبان 96‏
پرسپولیس مشهد- شهدای بابلسر – ساعت 14  – ورزشگاه تختی مشهد
هف سمنان – استقلال جنوب تهران– ساعت 14  – ورزشگاه ولایت ‏سمنان
نفت و گاز گچساران – شهرداری بندرعباس – ساعت 14:15  – ‏ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کاسپین قزوین – شهرداری کاشان – ساعت 14:30  – ورزشگاه ‏سردار آزادگان قزوین
داماش گیلانیان – کارون اروند خرمشهر( خوزستان) – ساعت 14:30  ‏‏– ورزشگاه عضدی رشت
استقلال اهواز- سردار بوکان – ساعت 14:30  – ورزشگاه تختی ‏اهواز
هفته یازدهم
دوشنبه 22 آبان 96‏
مس نوین کرمان – فولاد نوین اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه سلیمی ‏کیا کرمان
قشقایی شیراز- نماینده نوشهر( کریمی جویبار) – ساعت 14  – ‏ورزشگاه دستغیب شیراز
گل ابریشم ( استقلال آبی) تهران- داماش گیلانیان – ساعت 14:15  – ‏ورزشگاه عطر سیب تهران
مقاومت تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14:15  – ‏ورزشگاه میلاد نور تهران
کیمیا فرایند تهران – بعثت کرمانشاه – ساعت 14:15  – ورزشگاه ‏درخشان صبا شهر
خوشه طلایی ساوه- گیتی پسند( سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت ‏‏14:15  – ورزشگاه چمران ساوه
شهرداری فومن –پالایش نفت آبادان  – ساعت 14:15  – ورزشگاه ‏آزادی فومن
پاس همدان – شهرداری بم – ساعت 14:15  – ورزشگاه قدس همدان
نفت امیدیه- خیبر خرم آباد– ساعت 14:30 – ورزشگاه اختصاصی ‏نفت امیدیه
سه شنبه 23 آبان 96‏
شهرداری بندرعباس- استقلال اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه خلیج ‏فارس بندرعباس
شهدای بابلسر- کاسپین قزوین – ساعت 14:15  – ورزشگاه علیزاده ‏بابلسر
شهرداری کاشان- نفت و گاز گچساران– ساعت 14:15  – ورزشگاه ‏امیرکبیر کاشان
استقلال جنوب تهران- پرسپولیس مشهد – ساعت 14:15  – ورزشگاه ‏شهرداری شهر قدس
دوشنبه 29 آبان 96‏
شهرداری ارومیه – هف سمنان – ساعت 14:15  – ورزشگاه خانه ‏جوان ارومیه ‏
هفته دوازدهم
سه شنبه 30 آبان 96‏
مس نوین کرمان- نیرو زمینی تهران – ساعت 14  – ورزشگاه سلیمی ‏کیا کرمان ‏
خوشه طلایی ساوه- بعثت کرمانشاه– ساعت 14  – ورزشگاه چمران ‏ساوه
کیمیا فرایند تهران – پالایش نفت آبادان– ساعت 14  – ورزشگاه ‏درخشان صباشهر
مقاومت تهران – کریمی جویبار( نماینده نوشهر) – ساعت 14  – ‏ورزشگاه میلاد نور تهران
پاس همدان- خیبر خرم آباد – ساعت 14  – ورزشگاه قدس همدان
شهرداری فومن- شهرداری همدان – ساعت 14  – ورزشگاه آزادی ‏فومن
نفت امیدیه – گیتی پسند( سپهر نقش جهان) – ساعت 14:15  – ‏ورزشگاه نفت یک امیدیه
کارون( اروند خرمشهر) خوزستان- ( شاهین) شهرداری بوشهر – ‏ساعت 14:15  – ورزشگاه نفت و گاز اروند خرمشهر
چهارشنبه اول آذر 96‏
شهرداری بندرعباس- سردار بوکان – ساعت 14  – ورزشگاه ‏خلیج فارس بندرعباس
قشقایی شیراز- فولاد نوین اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه ‏دستغیب شیراز
استقلال جنوب تهران – کاسپین قزوین – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهرداری شهر قدس
شهدای بابلسر – نفت و گاز گچساران– ساعت 14  – ورزشگاه ‏علیزاده بابلسر
شهرداری کاشان – استقلال اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه ‏امیرکبیر کاشان
جمعه 3 آذر 96‏
شهرداری ارومیه – پرسپولیس مشهد– ساعت 14  – ورزشگاه ‏خانه جوان ارومیه
هفته سیزدهم
سه شنبه 7 آذر 96‏
نماینده نوشهر( شهید کریمی)- اروند خرمشهر– ساعت 14  – ‏ورزشگاه هفتم تیر چالوس
نیرو زمینی تهران – قشقایی شیراز – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهدا نزاجا تهران
گیتی پسند( سپهر نقش جهان) اصفهان – پاس همدان – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه تختی شهرضا
بعثت کرمانشاه- نفت امیدیه – ساعت 14  – ورزشگاه انقلاب ‏کرمانشاه
خیبرخرم آباد- شهرداری بم– ساعت 14  – ورزشگاه تختی یک ‏خرم آباد
شهرداری همدان – کیمیا فرایند تهران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏قدس همدان
پالایش نفت آبادان- خوشه طلایی ساوه – ساعت 14  – ورزشگاه ‏هفدهم شهریور ابادان
فولاد نوین اهواز- مقاومت تهران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏اختصاصی فولاد اهواز
‏( شاهین) شهرداری بوشهر- استقلال آبی ( گل ابریشم) تهران – ‏ساعت 16  – ورزشگاه بهشتی بوشهر
چهارشنبه 8 آذر 96‏
استقلال اهواز- شهدای بابلسر– ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏اهواز
سردار بوکان – شهرداری کاشان – ساعت 14  – ورزشگاه خاتم ‏الانبیا بوکان
نفت و گاز گچساران- استقلال جنوب تهران – ساعت 14  – ‏ورزشگاه شهدا نفت گچساران
پنجشنبه 9 آذر 96‏
پرسپولیس مشهد- هف سمنان – ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏مشهد
کاسپین قزوین – شهرداری ارومیه – ساعت 14  – ورزشگاه ‏سردار آزادگان قزوین
هفته چهاردهم
چهارشنبه 29 آذر 96‏
شهرداری بم- گیتی پسند( سپهر نقش جهان) – ساعت 14  – ‏ورزشگاه فجر بم
قشقایی شیراز- مس نوین کرمان – ساعت 14  – ورزشگاه  ‏دستغیب شیراز
خوشه طلایی ساوه- شهرداری همدان – ساعت 14  – ورزشگاه ‏چمران ساوه
کیمیا فرایند – شهرداری فومن – ساعت 14  – ورزشگاه درخشان ‏صباشهر
مقاومت تهران – نیرو زمینی تهران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏میلاد نور تهران
داماش گیلانیان –( شاهین) شهرداری بوشهر – ساعت 14  – ‏ورزشگاه عضدی رشت
گل ابریشم( استقلال آبی) تهران – کریمی جویبار( نماینده نوشهر) ‏‏– ساعت 14  – ورزشگاه عطر سیب تهران
پاس همدان – بعثت کرمانشاه – ساعت 14  – ورزشگاه قدس ‏همدان
نفت امیدیه- پالایش نفت آبادان( پترو کیان)– ساعت 14  – ‏ورزشگاه شهدای نفت یک امیدیه
کارون ( اروند خرمشهر) خوزستان – فولاد نوین اهواز – ساعت ‏‏14  – ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر
پنجشنبه 30 آذر 96‏
شهدای بابلسر- سردار بوکان – ساعت 14  – ورزشگاه علیزاده ‏بابلسر
هف سمنان – کاسپین قزوین – ساعت 14  – ورزشگاه ولایت ‏سمنان
استقلال جنوب تهران – استقلال اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهرداری شهر قدس
شهرداری ( استقلال) کاشان- شهرداری بندرعباس – ساعت 14  – ‏ورزشگاه امیرکبیر کاشان
شهرداری ارومیه – نفت و گاز گچساران – ساعت 14  – ‏ورزشگاه خانه جوان ارومیه ‏
هفته پانزدهم
سه شنبه 5 دی ماه 96‏
مس نوین کرمان – مقاومت تهران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏سلیمی کیا کرمان
نماینده نوشهر( کریمی جویبار) – داماش گیلانیان – ساعت 14  – ‏ورزشگاه هفتم تیر چالوس
گیتی پسند ( سپهر نقش جهان) اصفهان – خیبرخرم آباد – ساعت ‏‏14  – ورزشگاه تختی شهرضا
بعثت کرمانشاه- شهرداری بم – ساعت 14  – ورزشگاه انقلاب ‏کرمانشاه
شهرداری فومن- خوشه طلایی ساوه – ساعت 14  – ورزشگاه ‏آزادی فومن
نیروی زمینی تهران – اروند( کارون) خرمشهر– ساعت 14  – ‏ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
شهرداری همدان – نفت امیدیه – ساعت 14  – ورزشگاه قدس ‏همدان ‏
فولاد نوین اهواز- گل ابریشم ( استقلال آبی) تهران – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پالایش نفت آبادان- پاس همدان – ساعت 14  – ورزشگاه هفده ‏شهریور آبادان
چهارشنبه 6 دی ماه 96‏
شهرداری بندرعباس- شهدای بابلسر – ساعت 14  – ورزشگاه ‏خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران – هف سمنان – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهدای نفت گچساران
کاسپین قزوین – پرسپولیس مشهد – ساعت 14  – ورزشگاه ‏سردار آزادگان قزوین
سردار بوکان – استقلال جنوب تهران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏خاتم الانبیا بوکان
استقلال اهواز- شهرداری ارومیه – ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏اهواز
هفته شانزدهم
سه شنبه 12 دی 96‏
شهرداری بم- پالایش نفت آبادان – ساعت 14  – ورزشگاه فجر بم
خوشه طلایی ساوه-  کیمیا فرایند – ساعت 14  – ورزشگاه چمران ‏ساوه
استقلال آبی ( گل ابریشم)تهران – نیروی زمینی تهران – ساعت ‏‏14  – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
مقاومت تهران – قشقایی شیراز – ساعت 14  – ورزشگاه میلاد ‏نور تهران
داماش گیلانیان- فولاد نوین اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه ‏عضدی رشت
پاس همدان – شهرداری همدان – ساعت 14  – ورزشگاه قدس ‏همدان
خیبر خرم آباد- بعثت کرمانشاه– ساعت 14  – ورزشگاه تختی یک ‏خرم آباد
نفت امیدیه – شهرداری فومن – ساعت 14  – ورزشگاه نفت یک ‏امیدیه
کارون ( اروند خرمشهر) خوزستان – مس نوین کرمان – ساعت ‏‏14  – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
چهارشنبه 13 دی 96‏
پرسپولیس مشهد- نفت و گاز گچساران – ساعت 14  – ورزشگاه ‏تختی مشهد
هف سمنان – استقلال اهواز – ساعت 14  – ورزشگاه ولایت ‏سمنان
شهدای بابلسر – شهرداری( استقلال)کاشان – ساعت 14  – ‏ورزشگاه علیزاده بابلسر
استقلال جنوب تهران – شهرداری بندرعباس – ساعت 14  – ‏ورزشگاه شهرداری شهر قدس
شهرداری ارومیه – سردار بوکان – ساعت 14  – ورزشگاه خانه ‏جوان ارومیه ‏
‏ هفته هفدهم
سه شنبه 19 دی ماه 96‏
مس نوین کرمان – گل ابریشم( استقلال ابی) تهران – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
قشقایی شیراز- اروند خرمشهر(کارون) خوزستان – ساعت 14  – ‏ورزشگاه دستغیب شیراز
نماینده نوشهر( شهید کریمی)- ( شاهین) شهرداری بوشهر – ساعت ‏‏14  – ورزشگاه هفتم تیر چالوس
نیروی زمینی تهران – داماش گیلانیان– ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهدا نزاجا تهران
کیمیا فرایند- نفت امیدیه – ساعت 14  – ورزشگاه درخشان صبا ‏شهر
شهرداری فومن – پاس همدان – ساعت 14  – ورزشگاه آزادی ‏فومن
شهرداری همدان – شهرداری بم– ساعت 14  – ورزشگاه قدس ‏همدان
بعثت کرمانشاه- گیتی پسند( سپهر نقش جهان) – ساعت 14  – ‏ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
پالایش نفت آبادان – خیبر خرم آباد – ساعت 14  – ورزشگاه ‏هفدهم شهریور ابادان
چهارشنبه 20 دی 96‏
سردار بوکان – هف سمنان – ساعت 14  – ورزشگاه خاتم الانبیا ‏بوکان
شهرداری ( استقلال) کاشان- استقلال جنوب تهران – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه امیر کبیر کاشان
نفت و گاز گچساران – کاسپین قزوین – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس- شهرداری ارومیه– ساعت 14 – ورزشگاه ‏خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز- پرسپولیس مشهد – ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏اهواز
هفته هجدهم
دوشنبه 25 دی ماه 96‏
شهرداری بم- شهرداری فومن – ساعت 14  – ورزشگاه فجربم
گل ابریشم( استقلال آبی) تهران – قشقایی شیراز– ساعت 14  – ‏ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
گیتی پسند ( سپهر نقش جهان) – پالایش نفت آبادان – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه تختی شهرضا
داماش گیلانیان – مس نوین کرمان – ساعت 14  – ورزشگاه ‏عضدی رشت
پاس همدان – کیمیا فرایند– ساعت 14  – ورزشگاه قدس همدان
اروند خرمشهر( کارون) خوزستان- مقاومت تهران – ساعت 14  ‏‏– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
خیبرخرم آباد- شهرداری همدان – ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏یک خرم آباد
نفت امیدیه – خوشه طلایی ساوه – ساعت 14  – ورزشگاه نفت ‏یک امیدیه
شاهین شهرداری بوشهر- فولاد نوین اهواز – ساعت 16  – ‏ورزشگاه بهشتی بوشهر
سه شنبه 26 دی 96‏
پرسپولیس مشهد- سردار بوکان– ساعت 14  – ورزشگاه تختی ‏مشهد
هف سمنان – شهرداری بندرعباس – ساعت 14  – ورزشگاه ‏ولایت سمنان
استقلال جنوب تهران – شهدای بابلسر – ساعت 14  – ورزشگاه ‏شهرداری شهرقدس
کاسپین قزوین – استقلال اهواز– ساعت 14  – ورزشگاه سردار ‏آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه – شهرداری ( استقلال) کاشان – ساعت 14  – ‏ورزشگاه خانه جوان ارومیه