توضیح سازمان لیگ در خصوص پوشش خبری و تصویری فوتبال بانوان

ساعت 01:01 پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران دارای کارت سازمان لیگ می توانند بازی های فوتبال بانوان را پوشش خبری و تصویری بدهند.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران و تصویربردارانی که در فصل جاری کارت پوشش خبری و تصویری سازمان لیگ را دریافت کرده اند می توانند با هماهنگی هیات های فوتبال استان ها، مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان را پوشش خبری و تصویری بدهند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.