اعلام محل برگزاری دیدار سیاه جامگان و صنعت نفت

ساعت 01:01 چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، ورزشگاه امام رضا را محل برگزاری دیدار بین دوتیم ‏سیاه جامگان مشهد و صنعت نفت آبادان اعلام کرد.‏به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، باتوجه به درخواست باشگاه سیاه جامگان مبنی برتغییر مکان ‏این دیدار و موافقت شورای تأمین شهر مشهد مقدس دیدار بین دو تیم سیاه جامگان مشهد و ‏صنعت نفت آبادان روز پنجشنبه 27 مهر 96 رأس ساعت 16:15 در ورزشگاه امام رضا مشهد برگزار ‏می شود.‏