خلعتبری بازیکن برتر فنی و کریمی بازیکن برتر اخلاق شدند

ساعت 01:01 یک شنبه ۵ آبان ۱۳۹۲

در پایان دیدار تیمهای پرسپولیس و راه آهن از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران بهترین بازیکن فنی و اخلاق انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، در این دیدار محمد رضا خلعتبری به عنوان بهترین بازیکن زمین از تیم پرسپولیس انتخاب شد و ابراهیم کریمی از تیم راه آهن به عنوان بازیکن اخلاق برگزیده شد.
از سوی شرکت نفت سپاهان که یکی از اسپانسرهای فوتبال ایران به شمار می رود جوایز نفیسی به این بازیکنان اهدا شد.
غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ و نماینده شرکت نفت سپاهان جوایز این بازیکنان را در پایان این دیدار اهدا خواهند کرد.