نحوه فروش بلیت الکترونیکی 3 مسابقه در ورزشگاه آزادی

ساعت 01:01 دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲

 استقلال تهران-مس کرمان
روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد: فروش بلیت الکترونیکی مسابقه استقلال تهران-مس کرمان موقعیت جایگاه شش هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 13 مورخ 28 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی می توانند بلیط اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام از سایت Footballeticket.ir تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.

پرسپولیس تهران- پدیده مشهد(جام حذفی)
روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد: فروش بلیت الکترونیکی مسابقه پرسپولیس تهران- پدیده مشهد(جام حذفی) موقعیت جایگاه شش هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 13 مورخ 28 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی می توانند بلیط اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام از سایت Footballeticket.ir  تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.

استقلال تهران-فولاد خوزستان
روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد: فروش بلیت الکترونیکی مسابقه استقلال تهران -فولاد خوزستان موقعیت جایگاه شش هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 11 صبح مورخ 27 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی می توانند بلیط اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام از سایت Footballeticket.ir  تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.