نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا روز شنبه به بندر عباس مي روند

ساعت 01:01 جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲

نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا در دومين روز از برنامه هاي بازديد از باشگاه ها وورزشگاه هاي ايران روز گذشته به شيراز سفر كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان ليگ، در اين سفر يك روزه «کوین پوینگ» بازرس کمیته مالی AFC،«استیو کیم» رئیس کمیته تحقیقات و برنامه ريزي مسابقات AFC و«ماهاجان واسودوان» بازرس کمیته حقوقی اين كنفدراسيون  حضور داشتند وبعد از ورود به شيراز مستقيما به ورزشگاه حافظيه رفتند واز امكانات  اين ورزشگاه بازديد كردند. در دومين مرحله از اين سفر اين گروه از باشگاه فجر سپاسي  بازديد كردند و مدارك حقوقي و مالي اين باشگاه را مورد ارزيابي قراردادند.
درسومين دور سفر نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا اين گروه روز شنبه 20مهر تهران را به مقصد بندر عباس ترك مي كنند تا از ورزشگاه خليج فارس وباشگاه آلومينيوم هرمزگان بازديد كنند.
اشاره به اين نكته ضروري است كه تاكنون نمايندگان كنفدارسيون فوتبال آسيا هيچ گونه اظهار نظري در مورد ورزشگاه ها و باشگاه هاي كه از آنها بازديد كرده اند نداشته اند و در پايان سفرشان به ايران بعد از جمع بندي كلي  مباحث، نتيجه آن از سوي كنفدارسيون فوتيال آسيا به فدراسيون فوتبال ايران اعلام خواهد شد.