برنامه چهار هفته لیگ دسته اول اعلام شد

ساعت 01:01 پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ برنامه چهار هفته اول لیگ دسته اول (جام آزادگان) را به شرح زیر اعلام کرد:

*چهارشنبه 3/7/92
سیاه جامگان مشهد - فولاد یزد ساعت 15 ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
گیتی‌پسند اصفهان - شهرداری بندرعباس ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
گل‌گهر سیرجان - صنعت نفت آبادان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران - پدیده مشهد ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
نیرو زمینی تهران - شهرداری یاسوج ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
مس رفسنجان - البدر بندر کنگ ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی رفسنجان
یزد لوله - ابومسلم خراسان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران - داماش ایرانیان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای شهر قدس
پاس همدان - نفت مسجد سلیمان ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه قدس همدان
راهیان کرمانشاه - پرسپولیس شمال ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه آزادی کرمانشاه
استقلال اهواز - الوند همدان ساعت 16 ورزشگاه تختی اهواز
ایران جوان بوشهر - نفت و گاز گچساران ساعت 16 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر.
*هفته دوم دوشنبه 8/7/92
پدیده مشهد - نیروی زمینی تهران ساعت 15 ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
گهر دورود - گل‌گهر سیرجان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی دورود
فولاد یزد - استقلال اهواز ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری یاسوج - سیاه جامگان مشهد ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی یاسوج
نفت و گاز گچساران - مس رفسنجان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
پرسپولیس شمال - ایران جوان بوشهر ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
داماش ایرانیان - راهیان کرمانشاه ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه صنایع دفاع تهران
الوند همدان - گیتی‌پسند اصفهان ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان - پاس همدان ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران ساعت 15 و 45 دقیقه ورزشگاه تختی آبادان
نفت مسجد سلیمان - یزد لوله ساعت 15 و 45 دقیقه ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
*سه‌شنبه 9/7/92
ابومسلم خراسان - پیکان تهران ساعت 15 ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد.
*هفته سوم یکشنبه 14/7/92
سیاه جامگان مشهد - پدیده مشهد ساعت 15 ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
نساجی مازندران - گهر دورود ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
گیتی‌پسند اصفهان - فولاد یزد ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه فولادشهر اصفهان
نیروی زمینی تهران - صنعت نفت آبادان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
یزد لوله - آلومینیوم هرمزگان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان - پرسپولیس شمال ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی رفسنجان
پیکان تهران - نفت مسجد سلیمان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای شهر قدس
شهرداری بندرعباس - الوند همدان ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس
البدر بندر کنگ - نفت و گاز گچساران ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
راهیان کرمانشاه - ابومسلم خراسان ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه آزادی کرمانشاه
استقلال اهواز - شهرداری یاسوج ساعت 15 و 45 دقیقه ورزشگاه تختی اهواز
ایران جوان بوشهر - داماش گیلان ساعت 15 و 45 دقیقه ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
*هفته چهارم جمعه 19/7/92
ابومسلم خراسان - ایران جوان بوشهر ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
فولاد یزد - شهرداری بندرعباس ساعت 15 ورزشگاه شهید نصیری یزد
پرسپولیس شمال - البدر بندر کنگ ساعت 15 ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
گهر دورود - نیروی زمینی ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی دورود
شهرداری یاسوج - گیتی پسند اصفهان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی یاسوج
پاس همدان - یزد لوله ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم هرمزگان - پیکان تهران ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس
داماش ایرانیان - مس رفسنجان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه صنایع دفاع تهران
صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان مشهد ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه تختی آبادان
نفت مسجد سلیمان - راهیان کرمانشاه ساعت 15 و 30 دقیقه ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
*شنبه 20/7/92
پدیده مشهد - استقلال اهواز ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد