همخوانی 20 هزار نفره سرود جمهوری اسلامی ایران در بازی با اسپانیا

ساعت 16:08 شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگاران اعزامی سازمان لیگ از روسیه، در بازی با اسپانیا 20 هزار تماشاگر ایرانی حاضر در ورزشگاه کازان سرود جمهوری اسلامی ایران را همخوانی کردند.