تسلیت سازمان لیگ فوتبال به خداداد افشاریان

ساعت 13:36 یک شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

سازمان لیگ فوتبال ایران مصیبت وارده به خداداد افشاریان را تسلیت می گوید.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، خداداد افشاریان؛ ناظر داوری فوتبال در غم از ست دادن برادرش عزادار شده است. سازمان لیگ این مصیبت را به خانواده محترم افشاریان تسلیت می گوید و از خداوند برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومند است.