اجرای نواهای آئینی گروه سیستان و بلوچستان پیش از بازی پرسپولیس و الوصل

ساعت 17:12 دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

یک گروه موسیقی از سیستان و بلوچستان پیش از بازی پرسپولیس و الوصل امارات در ورزشگاه آزادی برنامه اجرا کردند