ساعت 12:46 شنبه ۲ دی ۱۳۹۶

جلسه هماهنگی مدیران برگزاری مسابقات لیگ برتر برگزار شد

جلسه هماهنگی و توجیهی مدیران مسابقات لیگ برتری در سازمان لیگ برگزار شد.‏

ساعت 12:18 شنبه ۲ دی ۱۳۹۶

ارایه خدمات پزشکی و فیزیوتراپی به اهالی رسانه ‏

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران اظهار داشت: در راستای تعامل با اهالی رسانه سازمان لیگ با ‏همکاری مرکز پزشکی این سازمان ( ایفمارک) به اهالی رسانه و خانواده های محترم آنها خدمات پزشکی و فیزیوتراپی ارایه می ‏دهد.‏

ساعت 21:14 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

سايپا - سپاهان

سايپا - سپاهان

ساعت 21:14 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

سايپا - سپاهان

سايپا - سپاهان

ساعت 21:07 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

سپيدرود - نفت تهران

سپيدرود - نفت تهران

ساعت 21:07 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

سپيدرود - نفت تهران

سپيدرود - نفت تهران

ساعت 21:03 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

پديده - پيكان

پديده - پيكان

ساعت 21:03 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

پديده - پيكان

پديده - پيكان

ساعت 21:00 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

ذوب آهن - سياه جامگان

ذوب آهن - سياه جامگان

ساعت 21:00 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

ذوب آهن - سياه جامگان

ذوب آهن - سياه جامگان