برنامه بازی ها گسترش فولاد - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 4

پارس جنوبي جم

1396/05/06 20:00

یادگار امام

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

گسترش فولاد

1396/05/13 20:30

ذوب آهن فولادشهر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/19 18:15

بنیان دیزل

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

گسترش فولاد

1396/05/27 20:30

غدیر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/06/16 17:15

بنیان دیزل

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1396/06/23 19:45

تختی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/06/30 17:55

ثامن الائمه

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/07/06 14:00

بنیان دیزل

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

گسترش فولاد

1396/07/20 16:00

شهدا

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/27 15:00

بنیان دیزل

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/08/12 17:00

تختی

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

2 - 1

استقلال خوزستان

1396/08/24 14:30

بنیان دیزل

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

2 - 0

گسترش فولاد

1396/09/04 17:30

آزادی

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

3 - 1

سايپـا تهران

1396/09/09 14:15

بنیان دیزل

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 2

گسترش فولاد

1396/09/15 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 2

گسترش فولاد

1396/10/03 16:30

تختی

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/10/08 14:30

بنیان دیزل

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

گسترش فولاد

1396/10/15 15:00

سردار جنگل

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/10/22 14:00

بنیان دیزل

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 1

گسترش فولاد

1396/10/28 15:30

آزادی

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 1

نفت تهران

1396/11/05 14:30

بنیان دیزل

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

سیاه جامگان

1396/11/12 14:30

بنیان دیزل

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

گسترش فولاد

1396/11/18 14:15

یادگار امام

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 3

پيکان تهران

1396/12/04 15:00

بنیان دیزل

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

گسترش فولاد

1396/12/11 15:30

نقش جهان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/01/09 15:00

بنیان دیزل

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

گسترش فولاد

1397/01/17 17:00

غدیر

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 1

استقلال تهران

1397/01/22 17:00

بنیان دیزل

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1397/02/02 18:00

پاس قوامین

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

پدیده خراسان

1397/02/07 17:00

بنیان دیزل