برنامه بازی ها نفت تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

تختی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

نفت تهران

1396/05/12 20:45

غدیر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/19 20:45

تختی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

نفت تهران

1396/05/26 19:45

یادگار امام

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

1 - 1

نفت تهران

1396/06/02 18:40

ثامن الائمه

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1396/06/23 19:45

تختی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

3 - 1

نفت تهران

1396/06/31 18:30

شهدا

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/04 17:45

تختی

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

نفت تهران

1396/07/21 17:15

تختی

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1396/07/25 15:45

تختی

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

2 - 0

نفت تهران

1396/08/09 17:45

آزادی

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 1

سايپـا تهران

1396/08/29 15:15

تختی

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 1

نفت تهران

1396/09/03 14:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 0

پارس جنوبي جم

1396/09/10 15:00

تختی

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

نفت تهران

1396/09/15 15:15

نقش جهان

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

3 - 1

نفت تهران

1396/10/01 14:30

سردار جنگل

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/10/08 15:00

تختی

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

نفت تهران

1396/10/15 16:30

آزادی

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/10/21 15:00

تختی

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

4 - 1

سیاه جامگان

1396/10/29 15:00

تختی

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 1

نفت تهران

1396/11/05 14:30

بنیان دیزل

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 1

پيکان تهران

1396/11/12 14:30

تختی

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 0

نفت تهران

1396/11/20 16:00

نقش جهان

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/12/04 15:30

تختی

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

نفت تهران

1396/12/12 15:30

غدیر

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 2

استقلال تهران

1397/01/09 15:00

تختی

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

4 - 2

نفت تهران

1397/01/17 17:00

پاس قوامین

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 1

پدیده خراسان

1397/01/24 16:00

تختی

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 0

نفت تهران

1397/02/02 18:00

تختی

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/02/07 17:00

تختی