برنامه بازی ها صنعت نفت آبادان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/06 21:00

تختی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 2

صنعت نفت آبادان

1396/05/12 20:30

پاس قوامین

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پدیده خراسان

1396/05/20 21:00

تختی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/26 20:45

تختی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/31 20:30

تختی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/06/23 18:45

قدس

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/06/31 20:00

تختی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/09/20 16:15

آزادی

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

نفت تهران

1396/07/21 17:15

تختی

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/07/27 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/08/12 17:00

تختی

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/08/24 15:15

شهدا

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 2

سپاهان اصفهان

1396/09/03 15:00

تختی

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/09/10 16:45

تختی

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/09/14 15:00

غدیر

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

4 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/10/03 16:25

آزادی

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/10/08 16:45

تختی

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/10/15 14:30

ثامن الائمه

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/10/22 17:00

تختی

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/10/28 15:00

نقش جهان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سپيدرود رشت

1396/11/05 17:10

تختی

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/11/14 15:00

غدیر

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/11/18 17:00

تختی

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/12/04 15:30

تختی

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

4 - 1

سیاه جامگان

1396/12/11 17:40

تختی

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/01/09 15:00

بنیان دیزل

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

پيکان تهران

1397/01/16 19:00

تختی

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/01/24 16:00

نقش جهان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/02/02 18:00

یادگار امام

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 3

استقلال خوزستان

1397/02/07 18:00

تختی