برنامه بازی ها ذوب آهن اصفهان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 19:05

ثامن الائمه

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

گسترش فولاد

1396/05/13 20:30

ذوب آهن فولادشهر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/05/20 20:30

شهدا

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1396/05/26 20:15

ذوب آهن فولادشهر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/31 20:30

تختی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

6 - 0

استقلال خوزستان

1396/06/24 19:45

ذوب آهن فولادشهر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/06/29 20:00

آزادی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/04 17:20

ذوب آهن فولادشهر

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/07/21 16:30

ثامن الائمه

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1396/07/28 16:50

نقش جهان

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/08/09 15:30

یادگار امام

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/08/29 14:30

سردار جنگل

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/04 15:15

پاس قوامین

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

4 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/09/10 15:00

آزادی

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

نفت تهران

1396/09/15 15:15

نقش جهان

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

سیاه جامگان

1396/10/01 14:30

نقش جهان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/10/08 14:30

بنیان دیزل

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

پيکان تهران

1396/10/15 15:00

نقش جهان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/10/22 15:00

نقش جهان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/10/28 15:00

نقش جهان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/04 15:00

غدیر

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

استقلال تهران

1396/11/15 17:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

4 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/19 16:00

پاس قوامین

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

پدیده خراسان

1396/12/05 15:30

ذوب آهن فولادشهر

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/12/10 15:00

تختی

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/01/10 17:30

ذوب آهن فولادشهر

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

سپيدرود رشت

1397/01/18 17:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/01/23 17:00

غدیر

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

پرسپولیس تهران

1397/02/02 18:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/02/07 17:00

تختی