برنامه بازی ها سايپـا تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/06 20:30

نقش جهان

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 2

صنعت نفت آبادان

1396/05/12 20:30

پاس قوامین

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1396/05/19 20:30

غدیر

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/26 20:45

تختی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/05/31 20:15

پاس قوامین

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/06/24 17:00

ثامن الائمه

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/31 18:30

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/04 17:20

ذوب آهن فولادشهر

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

سپيدرود رشت

1396/07/21 17:00

پاس قوامین

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/27 18:00

غدیر

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1396/08/09 15:00

تختی

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 1

سايپـا تهران

1396/08/29 15:15

تختی

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/04 15:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

3 - 1

سايپـا تهران

1396/09/09 14:15

بنیان دیزل

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

پيکان تهران

1396/09/14 15:00

پاس قوامین

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/01 16:20

پاس قوامین

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/10/08 16:45

تختی

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 2

استقلال خوزستان

1396/10/15 16:30

پاس قوامین

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 1

سايپـا تهران

1396/10/22 16:35

آزادی

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

سايپـا تهران

1396/10/28 14:30

یادگار امام

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

پدیده خراسان

1396/11/05 15:30

پاس قوامین

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 0

سايپـا تهران

1396/11/13 15:00

تختی

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

4 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/19 16:00

پاس قوامین

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 0

سايپـا تهران

1396/12/04 15:00

سردار جنگل

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/12/11 15:30

پاس قوامین

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 2

سايپـا تهران

1397/01/09 18:45

آزادی

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

4 - 2

نفت تهران

1397/01/17 17:00

پاس قوامین

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 3

سايپـا تهران

1397/01/24 16:00

ثامن الائمه

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1397/02/02 18:00

پاس قوامین

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 2

سايپـا تهران

1397/02/07 17:00

شهدا