برنامه بازی ها تراکتورسازي تبریز - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

غدیر

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/12 19:30

یادگار امام

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/20 20:45

آزادی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

نفت تهران

1396/05/26 19:45

یادگار امام

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/05/31 20:15

پاس قوامین

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سیاه جامگان

1396/06/24 19:00

یادگار امام

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پدیده خراسان

1396/06/31 17:45

یادگار امام

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/07/06 14:00

بنیان دیزل

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/07/21 16:00

یادگار امام

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/07/27 15:45

شهدا

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/08/09 15:30

یادگار امام

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/08/29 14:45

نقش جهان

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/03 15:30

یادگار امام

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/09/10 16:45

تختی

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/15 15:00

یادگار امام

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

3 - 0

استقلال خوزستان

1396/10/03 14:30

یادگار امام

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/10/08 14:30

آزادی

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

استقلال تهران

1396/10/15 14:30

یادگار امام

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/10/21 15:00

تختی

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

سايپـا تهران

1396/10/28 14:30

یادگار امام

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/11/06 14:30

ثامن الائمه

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 3

تراکتورسازي تبریز

1396/11/13 14:30

ثامن الائمه

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

گسترش فولاد

1396/11/18 14:15

یادگار امام

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/12/05 15:30

تختی

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 1

پيکان تهران

1396/12/10 15:00

یادگار امام

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/01/10 17:30

ذوب آهن فولادشهر

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سپاهان اصفهان

1397/01/18 18:00

یادگار امام

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/01/24 16:00

سردار جنگل

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/02/02 18:00

یادگار امام

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

تراکتورسازي تبریز

1397/02/07 17:00

غدیر