1394/01/27

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سايپـا تهران

17:30

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

9 محمد نزهتي

حبيب گرداني 14

28 ابراهيم صادقي سنجابي

محسن دلير 82

محسن دلير 84

91 حامد شيري

حبيب گرداني 93

93 سجاد مشکل پور

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

وحيد محمد زاده 3
مجيد ايوبي کوشالي 5
علي زينالي قلعه 7 72 مجتبي رمضاني 15
ابراهيم صادقي سنجابي 8
ميلاد ميداودي 10
ابراهيم شکوري 13
محمد نزهتي 14 56 مهدي ترابي 16
حکيم نصاري 17 84 ماهان رحماني نوبراني 24
حامد شيري 18
سجاد مشکل پور 19
محمد رضا اخباري شاد 22

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهدي ترابي 16
ماهان رحماني نوبراني 24
مجتبي رمضاني 15

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حامد لک 1
محمد ايران پوريان 2
حبيب گرداني 3
مهدي کياني 6
شاهين ثاقبي 8 82 محسن دلير 21
فريد بهزادي کريمي 9 60 سامان نريمان جهان 7
ادر لوسيانو 10
سليو دوسانتوس 13
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
احمد اميرکامدار 18 60 مهرداد بايرامي 19
ميرهاني هاشمي 23

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

سامان نريمان جهان 7
مهرداد بايرامي 19
محسن دلير 21