1393/11/23

جزییات مسابقه

ملوان بندر انزلي - راه آهن تهران

14:30

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

سعيد الوندي

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

فرزاد حاتمي 10

محسن يوسفي 28

پژمان نوري 40

رضا اعتمادي 57

رضا اعتمادي 63

68 سيد محمد ستاري

فرزاد حاتمي 75

پژمان نوري 93

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محسن ايران نژاد 3
ابراهيم کريمي 5
بهادر عبدي 10 61 مجتبي شيري 19
نويد خوش هوا 15 59 سيد احمد موسوي 2
عليرضا عظيمي چتابي 17 77 محمد حسين پور 14
امير عابدزاده 22
ميلاد محمدي کشمرزي 24
رامين رضاييان 27
سيامک کوهنورد 30
سيد محمد ستاري 33
محسن ميرابي 38

بازیکن ذخیره راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

سيد احمد موسوي 2
محمد حسين پور 14
مجتبي شيري 19

بازیکنان اصلی ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 3
عزت الله پورقاز 5
پژمان نوري 8
محسن يوسفي 13 81 صادق محرمي 25
عزيز معبودي حقيقي 14
محمدحسين کنعاني زادگان 15
سيد حسين حسيني 22
رضا اعتمادي 35 84 فواد آقايي 88
فرزاد حاتمي 38
سعيد يوسف زاده 40
محمد آبشک 99 93 سهيل رحماني 12

بازیکن ذخیره ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

شماره پیراهن

فواد آقايي 88
سهيل رحماني 12
صادق محرمي 25