1393/11/17

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

16:00

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک عباس قلی زاده

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

22 رضا حقيقي شانديز

عيسي اندودي 22

37 اکبر صادقي بديع

41 ايگور پراهيچ

45 بهادر نسيم اف

52 محمد رضا ناصحي

54 رضا حقيقي شانديز

فرشاد احمد زاده 59

73 محمد نژاد مهدي

83 ميلان يوانوويچ

سامان نريمان جهان 89

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد نژاد مهدي 2
اکبر صادقي بديع 5
محمد غلامي خليل محله 6
رضا حقيقي شانديز 8
محمد رضا ناصحي 9 78 ميلان يوانوويچ 4
ايگور پراهيچ 19
مسعود نظر زاده 21
زوران کنژويچ 27
محمدمهدي نظري 40 28 مهدي خيري مير 14
بهادر نسيم اف 87 79 ميلاد غريبي 99

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

ميلان يوانوويچ 4
ميلاد غريبي 99
مهدي خيري مير 14

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حبيب گرداني 3
مهدي کياني 6
سامان نريمان جهان 7
شاهين ثاقبي 8
ادر لوسيانو 10
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
احمد اميرکامدار 18 57 مهرداد بايرامي 19
ميرهاني هاشمي 23 61 محسن دلير 21
فرشاد احمد زاده 27
عيسي اندودي 44 46 حامد لک 1
مير مهدي قريشي 69

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهرداد بايرامي 19
حامد لک 1
محسن دلير 21