1393/11/10

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - راه آهن تهران

19:30

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

محمد قاضي نجف آبادي 15

19 عباس محمد رضايي

47 ابراهيم کريمي

51 سيامک کوهنورد

آلويس برترند نانگ 54

احمد آل نعمه 71

محمد قاضي نجف آبادي 83

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محسن ايران نژاد 3
ابراهيم کريمي 5
بهادر عبدي 10
سيد امين منوچهري 11
نويد خوش هوا 15
امير عابدزاده 22
ميلاد محمدي کشمرزي 24
سيامک کوهنورد 30 76 محمد حسين پور 14
سيد محمد ستاري 33
محسن ميرابي 38 88 فرشاد فرجي خنکداري 26
عباس محمد رضايي 77 78 مهرداد محمدي کشمرزي 23

بازیکن ذخیره راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهرداد محمدي کشمرزي 23
فرشاد فرجي خنکداري 26
محمد حسين پور 14

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

عليرضا سليمي 1
احمد آل نعمه 2
ساسان انصاري 8
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
مهرداد جماعتي 24
يوسف وکيا 40
محمد قاضي نجف آبادي 99
مهدي بدرلو 5
اسماعيل شريفات 10 87 علي سينا رباني 29
آلويس برترند نانگ 17
محسن مسلمان 77 90 بهمن کامل 19

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بهمن کامل 19
علي سينا رباني 29