1393/07/11

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

18:30

لیگ برتر

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 13500 نفر

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

17 عليرضا نورمحمدي

لوسيانو پريرا مندس 24

64 رضا حقيقي شانديز

مهدي شريفي 94

مهدي شريفي 95

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اميد عاليشاه 2 67 مهرداد کفشگري 18
رضا حقيقي شانديز 9
عليرضا نورمحمدي 20 46 سيد ميثم حسيني 12
محسن بنگر 6
محمد رضا خانزاده 3
نيلسون کوريا 40
مايکل اومانا کوررالز 4
محمد عباس زاده 33
مهدي طارمي 17
هادي نوروزي پوري 24 87 احمد نوراللهي 28
محمد نوري 14

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهرداد کفشگري 18
احمد نوراللهي 28
سيد ميثم حسيني 12

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احسان حاجي صفي 28
رحمان احمدي 1
سيد هادي عقيلي انور 5
شجاع خليل زاده 3 95 رسول نويدکيا 8
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
وريا غفوري 21
حسين پاپي 7
لوسيانو پريرا مندس 29 67 جواهير سوکاج 14
محرم نويدکيا 4
محمد رضا خلعتبري 9
مهدي شريفي 20

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رسول نويدکيا 8
جواهير سوکاج 14