1393/05/17

جزییات مسابقه

استقلال تهران - استقلال خوزستان

19:30

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

35 مجيد حيدري

35 عبدالهادي خنيفر

سجاد شهباززاده 92

آندرانيک تيموتيان سماراني 94

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

پرويز کريمي 1
محمد طيبي 2
مجيد حيدري 3
موسي کوليبالي 5
عبدالهادي خنيفر 7
رضا کاردوست 8 60 ايمان باصفا 34
لامين دياوارا 9
مهدي مومني لاريمي 10
محمد رضا مهدوي مير محله 11 78 محمد ابراهيم خسروي 4
روح الله سيف اللهي مقدم 17 72 صادق صادقي بابا احمدي 15
ميثم مجيدي 20

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

صادق صادقي بابا احمدي 15
محمد ابراهيم خسروي 4
ايمان باصفا 34

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محسن فروزان دشتي 1
خسرو حيدري 2 88 مهدي کريميان 23
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
هراير مگويان 15
محمدهاشم بيگ زاده 16
محمد رضا خرسند نيا 3
کرار جاسم محمد 13 89 يعقوب کريمي 17
ميلاد شيخ فخرالديني 34
آرش برهاني 9 66 عليرضا رمضاني 19
سجاد شهباززاده 10
محمد قاضي نجف آبادي 11

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهدي کريميان 23
يعقوب کريمي 17
عليرضا رمضاني 19