1393/05/16

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - سپاهان اصفهان

18:00

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

20 شجاع خليل زاده

32 محمد رضا خلعتبري

59 سيد هادي عقيلي انور

65 لوسيانو پريرا مندس

68 رسول نويدکيا

82 امير حسين کريمي دخر آبادي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احسان حاجي صفي 28
حسين پاپي 7
رسول نويدکيا 8
سيد هادي عقيلي انور 5
شجاع خليل زاده 3
شهاب الدين گردان 35
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
لوسيانو پريرا مندس 29 81 جواهير سوکاج 14
محمد رضا خلعتبري 9 76 امير حسين کريمي دخر آبادي 99
مهدي شريفي 20 79 علي کريمي 12
وريا غفوري 21

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

علي کريمي 12
جواهير سوکاج 14
امير حسين کريمي دخر آبادي 99

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

جابر انصاري 9 72 رسول پير زاده 23
حميد جوکار 13
سيد اميد نظامي پور 2
سيد مهدي اسلامي 1
عليرضا نقي زاده 16
محمدمهدي نظري 11
محمود خميسي 4
مرتضي اسدي 8
مگنو باتيستا داسيلوا 14 87 ميلاد جهاني 17
مهرداد بايرامي 10 73 عادل سرشار خرقي 12
ميثم نقي زاده باني 6

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

عادل سرشار خرقي 12
ميلاد جهاني 17
رسول پير زاده 23