1396/12/04

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سايپـا تهران

15:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 24

وضعیت آب و هوا: ابری

رخداد های بازی

توحيد غلامي 38

65 مهرداد کفشگري

ميثم تهي دست 72

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد دانشگر 6 77 سيد احمد مهدي زاده 12
مهدي ترابي 9 84 رضا جعفري 17
رضا اسدي 14 78 محمد رضا سليماني اصل 32
آرمان رمضاني 26
آرش رضاوند 7
مهرداد کفشگري 13
روزبه شاهعلي دوست 4
حامد فلاح زاده 22
حامد شيري 18
رضا علياري گلوجه 3
علي قلي زاده 11

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

سامول سارفو 31
طه شريعتي خامنه 16
حسين کامياب 27
سيد احمد مهدي زاده 12
ايوب کلانتري 10
محمد سلطاني مهر 28
محمد حسين اکبر منادي 40
محمد رضا سليماني اصل 32
رضا جعفري 17

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 90 ميعاد يزداني بجارسري 88
علي عباسي 23 66 ميثم فردوسي شهرستاني 7
حسين کعبي 13 71 حميد ملکي 2
توحيد غلامي 8
ايمان صادقي هستجه 77
محمد رضا مهدوي مير محله 66
محمد غلامي خليل محله 99
عليرضا نورمحمدي 90
ميثم تهي دست 33
ميرهادي ميرجوان 9
ميلاد قربان زاده 69

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

عليرضا کوشکي 80
جواد آقايي پور 18
آرين سهرابي 50
ميعاد يزداني بجارسري 88
محمد رضا الماسخاله 70
محمد نزهتي 10
حميد ملکي 2
سيد هادي موسوي شيجاني 4
ميثم فردوسي شهرستاني 7