1396/12/04

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سايپـا تهران

15:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 24

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: سردار جنگل

رخداد های بازی

توحيد غلامي 38

65 مهرداد کفشگري

ميثم تهي دست 72

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

آرش رضاوند 7
آرمان رمضاني 26
حامد شيري 18
حامد فلاح زاده 22
روزبه شاهعلي دوست 4
رضا علياري گلوجه 3
رضا اسدي 14 78 محمد رضا سليماني اصل 32
محمد دانشگر 6 77 سيد احمد مهدي زاده 12
مهدي ترابي 9 84 رضا جعفري 17
مهرداد کفشگري 13
علي قلي زاده 11

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايوب کلانتري 10
طه شريعتي خامنه 16
سامول سارفو 31
محمد رضا سليماني اصل 32
محمد حسين اکبر منادي 40
محمد سلطاني مهر 28
حسين کامياب 27
سيد احمد مهدي زاده 12
رضا جعفري 17

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ايمان صادقي هستجه 77
توحيد غلامي 8
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 90 ميعاد يزداني بجارسري 88
حسين کعبي 13 71 حميد ملکي 2
عليرضا نورمحمدي 90
محمد غلامي خليل محله 99
ميرهادي ميرجوان 9
ميثم تهي دست 33
علي عباسي 23 66 ميثم فردوسي شهرستاني 7
محمد رضا مهدوي مير محله 66
ميلاد قربان زاده 69

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

جواد آقايي پور 18
عليرضا کوشکي 80
سيد هادي موسوي شيجاني 4
حميد ملکي 2
آرين سهرابي 50
محمد نزهتي 10
محمد رضا الماسخاله 70
ميعاد يزداني بجارسري 88
ميثم فردوسي شهرستاني 7