1396/12/04

جزییات مسابقه

نفت تهران - صنعت نفت آبادان

15:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 24

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

محمد نصرتي 23

41 لوسيانو پريرا مندس

محمد نصرتي 75

84 مسلم مجدمي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

حسين بغلاني 15
سوشا مکاني 77
طالب ريکاني 4 67 کرار جاسم محمد 13
علي عبداله زاده 5
حامد پاکدل 30
آگوستو سزار دوسانتوس 11
مسلم مجدمي 23
لوسيانو پريرا مندس 29
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61
محمد امين درويشي 19 54 رضا جبيره 18

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

داود نوشي صوفياني 12
کرار جاسم محمد 13
رضا جبيره 18
جعفر سلماني 25
محمد شادکام 17
رضا يزدان دوست 76
حسين ساکي 14
محمد زبير نيک نفس 20
ميلاد جهاني 9

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد اميرکامدار 7 84 پوريا اميني 24
امير حسين فشنگ چي 23
حميد خدابنده لو 80
سيد امين منوچهري 11
رضا حبيب زاده 65 75 علي زينالي قلعه 9
فريد محمدي زاده 4
عليرضا عزت کرامت 6
محسن بنگر 8
محمد نصرتي 20
محمدهاشم بيگ زاده 16
ميلاد اسفيني فراهاني 12

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد آل نعمه 2
علي زينالي قلعه 9
سيدحسين حسيني 27
ميلاد سوري 22
فرشاد هاشمي 88
پوريا اميني 24
اميرحسين بيات 63
اميرحسين يحيي زاده 28