1396/12/04

جزییات مسابقه

نفت تهران - صنعت نفت آبادان

15:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 24

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

محمد نصرتي 23

41 لوسيانو پريرا مندس

محمد نصرتي 75

84 مسلم مجدمي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

طالب ريکاني 4 67 کرار جاسم محمد 13
محمد امين درويشي 19 54 رضا جبيره 18
مسلم مجدمي 23
آگوستو سزار دوسانتوس 11
حامد پاکدل 30
مسعود ابراهيم زاده 61
مرتضي اسدي 8
لوسيانو پريرا مندس 29
علي عبداله زاده 5
سوشا مکاني 77
حسين بغلاني 15

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا جبيره 18
جعفر سلماني 25
حسين ساکي 14
رضا يزدان دوست 76
محمد شادکام 17
ميلاد جهاني 9
محمد زبير نيک نفس 20
کرار جاسم محمد 13
داود نوشي صوفياني 12

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

رضا حبيب زاده 65 75 علي زينالي قلعه 9
احمد اميرکامدار 7 84 پوريا اميني 24
فريد محمدي زاده 4
ميلاد اسفيني فراهاني 12
محمدهاشم بيگ زاده 16
محمد نصرتي 20
محسن بنگر 8
عليرضا عزت کرامت 6
سيد امين منوچهري 11
امير حسين فشنگ چي 23
حميد خدابنده لو 80

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

اميرحسين بيات 63
پوريا اميني 24
فرشاد هاشمي 88
ميلاد سوري 22
سيدحسين حسيني 27
اميرحسين يحيي زاده 28
علي زينالي قلعه 9
احمد آل نعمه 2