1396/10/29

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سپاهان اصفهان

15:00

لیگ برتر

2 : 1

هفته 20

وضعیت آب و هوا: مساعد

رخداد های بازی

حسين ابراهيمي لاکمه سري 7

محمد غلامي خليل محله 65

عليرضا نورمحمدي 82

85 رضا ميرزايي

ميرهادي ميرجوان 86

اميد سام کن 89

90 مروان حسين حسن

94 سعيد آقايي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادون حسني 16 75 حسين پاپي 47
مهرداد محمدي کشمرزي 10 61 رضا ميرزايي 77
مهدي شريفي 20 81 مروان حسين حسن 11
ابراهيم عالمه 91
عارف غلامي 55
سياوش يزداني مقدم 99
عزت الله پورقاز 5
سعيد آقايي 7
ساسان انصاري 3
رسول نويدکيا 8
جلال الدين علي محمدي 17

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

مروان حسين حسن 11
علي کيخسروي 36
رضا دهقاني 12
حامد بحيرايي 70
محمود قايد رحمتي 21
رضا ميرزايي 77
ميلاد سرلک چيوا 6
حسين پاپي 47
ابولحسن جعفري 2

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

علي عباسي 23 55 ميثم فردوسي شهرستاني 7
محمد غلامي خليل محله 99 78 ميرهادي ميرجوان 9
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20 92 جواد آقايي پور 18
سيد محمد حسيني 1
ميثم تهي دست 33
ميلاد قربان زاده 69
محمد رضا مهدوي مير محله 66
محمد نزهتي 10
عليرضا نورمحمدي 90
حسين کعبي 13
توحيد غلامي 8

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

عليرضا کوشکي 80
جواد آقايي پور 18
اميد سام کن 44
امين جوادي مقدم 37
ميرهادي ميرجوان 9
ميثم فردوسي شهرستاني 7
محمد رضا الماسخاله 70
ايمان صادقي هستجه 77