1396/10/29

جزییات مسابقه

نفت تهران - سیاه جامگان

15:00

لیگ برتر

4 : 1

هفته 20

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

3 پيام ملکيان

7 اميرحسين صالحي

19 مصطفي احمدي

احمد اميرکامدار 22

رضا حبيب زاده 31

سيد امين منوچهري 38

محسن بنگر 50

امير حسين فشنگ چي 56

حامد آقايي 88

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

کيوان امرايي 7 46 ابوالقاسم دهنوي 80
اميرحسين صالحي 44 55 حسين زامهران 71
پيام ملکيان 70 62 سهيل صالحي تل چگاه 36
نيکولوزي سابانادز 30
محمدحسن عين افشار 61
مصطفي احمدي 8
يونس شاکري 10
ميرهاني هاشمي 23
محمد علي فرامرزي 2
حنيف عمران زاده 50
حميد رضا علي عسگري 24

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمدرضا کرمي 88
سجاد داناي باغکي 33
سهيل صالحي تل چگاه 36
حسين بهرامي خشاب 22
محسن آقايي 5
حسين زامهران 71
وحيد عسگري کاريزي 73
ابوالقاسم دهنوي 80

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

نادر هوشيار 26 48 حامد آقايي 60
امير حسين فشنگ چي 23 81 سيدحسين حسيني 27
سامان آقازماني 15 59 آرش شهامتي نژاد 99
رضا حبيب زاده 65
شهاب عادلي 40
فريد محمدي زاده 4
محمد نصرتي 20
محسن بنگر 8
عليرضا عزت کرامت 6
سيد امين منوچهري 11
احمد اميرکامدار 7

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

پوريا اميني 24
آرش شهامتي نژاد 99
ميلاد سوري 22
سيدحسين حسيني 27
حامد آقايي 60
ميلاد اسفيني فراهاني 12
احمد آل نعمه 2