1396/10/15

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - پيکان تهران

15:00

لیگ برتر

2 : 1

هفته 18

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاچی : 150 نفر

رخداد های بازی

مرتضي تبريزي 12

ميلاد شيخ فخرالديني 34

کيروش استنلي 46

48 حجت حق وردي

56 محمدصادق باراني

ميلاد شيخ فخرالديني 63

بختيار رحماني 86

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

آرمان قاسمي 16
ابوالفضل ابراهيمي 8
اميرحسين صادقي 4
شاهين ثاقبي 45 70 امير روستايي 90
آرفن بوباکارداف 91
حجت حق وردي 20
سيد پيام نيازمند 12
کنت انگ ووک 23 84 فراز امامعلي 88
محمدصادق باراني 7
مهدي شيري 2
امير حسين کريمي دخر آبادي 99 55 مهدي مومني لاريمي 10

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

رحمان احمدي 1
سجاد مشکل پور 19
مرتضي خراساني 29
فراز امامعلي 88
سيد ابوالفضل رزاق پور 13
امير روستايي 90
علي حمودي 40
ماهان رحماني نوبراني 14
مهدي مومني لاريمي 10

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اکبر ايماني قره آغاج 4 60 قاسم حدادي فر 8
بختيار رحماني 21 91 مهدي رجب زاده 30
حميد بوحمدان 88
سيد محمد رضا حسيني 7 77 محمد رضا عباسي 17
جورجي گولسياني 5
کيروش استنلي 99
محمد رشيد مظاهري 12
مرتضي تبريزي 11
ميلاد شيخ فخرالديني 69
محمد نژاد مهدي 2
وحيد محمد زاده 3

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

قاسم حدادي فر 8
محمد باقر صادقي 1
محمد رضا عباسي 17
سيد محمد ستاري 33
محمد اميني 31
ربيع عطايا 9
مهدي رجب زاده 30