1396/10/01

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - نفت تهران

14:30

لیگ برتر

3 : 1

هفته 16

وضعیت آب و هوا: مساعد

رخداد های بازی

علي عباسي 2

حميد ملکي 19

محمد نزهتي 57

ميعاد يزداني بجارسري 64

ميثم تهي دست 67

حميد ملکي 70

75 محمد نصرتي

سيد هادي موسوي شيجاني 76

77 رضا حبيب زاده

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

پوريا اميني 24 82 حميد خدابنده لو 80
امير حسين فشنگ چي 23 68 سيدحسين حسيني 27
رضا حبيب زاده 65
ميلاد سوري 22
نادر هوشيار 26
ميلاد اسفيني فراهاني 12
محمد نصرتي 20
محسن بنگر 8
عيسي آل کثير 10
عليرضا عزت کرامت 6

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهاب عادلي 40
فرشاد هاشمي 88
حسين جعفري آني 66
سيدحسين حسيني 27
جهانبخش ذبيحي طاهر 5
سامان آقازماني 15
حميد خدابنده لو 80

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ميثم فردوسي شهرستاني 7 80 محمد رضا مهدوي مير محله 66
محمد نزهتي 10 74 ميلاد قربان زاده 69
علي عباسي 23 64 محمد لطفي ضيابري 21
حميد ملکي 2
سيد محمد حسيني 1
سيد هادي موسوي شيجاني 4
ميثم تهي دست 33
ميعاد يزداني بجارسري 88
حسين کعبي 13
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20
توحيد غلامي 8

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

جواد آقايي پور 18
اميرارسلان نهنگي 25
محمد لطفي ضيابري 21
علي دهقان 12
ميرهادي ميرجوان 9
ميلاد قربان زاده 69
محمد رضا مهدوي مير محله 66
ايمان صادقي هستجه 77