1396/09/03

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپيدرود رشت

15:30

لیگ برتر

2 : 1

هفته 13

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

فرزاد حاتمي 11

محمد رضا مهدي زاده کاساني 20

39 حسين ابراهيمي لاکمه سري

77 حسين کعبي

مهدي شريفي 83

91 حسين ابراهيمي لاکمه سري

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

شهاب کرمي 46 61 محمد نزهتي 10
علي دهقان 12 88 ميعاد يزداني بجارسري 88
جواد آقايي پور 18 59 ميرهادي ميرجوان 9
حميد ملکي 2
سيد هادي موسوي شيجاني 4
ميثم تهي دست 33
ميثم فردوسي شهرستاني 7
سيد احمد سيد صالح آهي 6
حسين کعبي 13
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20
ايمان صادقي هستجه 77

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

سيد محمد حسيني 1
ميرهادي ميرجوان 9
ميلاد قربان زاده 69
ميعاد يزداني بجارسري 88
محمد رضا الماسخاله 70
محمد نزهتي 10
توحيد غلامي 8

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد ابراهيمي 10 78 شهرام گودرزي 11
مهدي شريفي 47 88 محمد رضا آزادي 19
امير نصر آزاداني 70 90 علي اسماعيلي 40
علي طاهران سرخه 88
محمد مسلمي پور 77
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نوري 14
محمد ايران پوريان 2
فرزين گروسيان 1
فرزاد حاتمي 24
سينا عشوري 66

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

جعفر دهقان 34
ودود غفاري 25
مهدي محمديان 33
رضا عبدي 29
علي اسماعيلي 40
محمد رضا آزادي 19
حامد حسينعلي زاده 32
امير اسدزاده 30
شهرام گودرزي 11