1396/09/03

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپيدرود رشت

15:30

لیگ برتر

2 : 1

هفته 13

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

فرزاد حاتمي 11

محمد رضا مهدي زاده کاساني 20

39 حسين ابراهيمي لاکمه سري

77 حسين کعبي

مهدي شريفي 83

91 حسين ابراهيمي لاکمه سري

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ايمان صادقي هستجه 77
حسين ابراهيمي لاکمه سري 20
حسين کعبي 13
سيد احمد سيد صالح آهي 6
شهاب کرمي 46 61 محمد نزهتي 10
ميثم تهي دست 33
سيد هادي موسوي شيجاني 4
علي دهقان 12 88 ميعاد يزداني بجارسري 88
حميد ملکي 2
جواد آقايي پور 18 59 ميرهادي ميرجوان 9
ميثم فردوسي شهرستاني 7

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

توحيد غلامي 8
سيد محمد حسيني 1
محمد نزهتي 10
محمد رضا الماسخاله 70
ميعاد يزداني بجارسري 88
ميلاد قربان زاده 69
ميرهادي ميرجوان 9

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سينا عشوري 66
فرزاد حاتمي 24
فرزين گروسيان 1
محمد ابراهيمي 10 78 شهرام گودرزي 11
محمد ايران پوريان 2
علي طاهران سرخه 88
محمد نوري 14
مهدي شريفي 47 88 محمد رضا آزادي 19
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
امير نصر آزاداني 70 90 علي اسماعيلي 40
محمد مسلمي پور 77

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 11
جعفر دهقان 34
ودود غفاري 25
حامد حسينعلي زاده 32
محمد رضا آزادي 19
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
مهدي محمديان 33
امير اسدزاده 30