1396/09/03

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نفت تهران

14:30

لیگ برتر

3 : 1

هفته 13

وضعیت آب و هوا: بارانی

رخداد های بازی

امين قاسمي نژاد 34

سعيد جلالي راد 41

سيد عبداله حسيني 46

محمدمهدي مهدي خواني 51

محمد رضا خلعتبري 52

53 محسن بنگر

92 محسن بنگر

حسين مهربان 94

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد آل نعمه 2 68 حسين جعفري آني 66
امير حسين فشنگ چي 23
سامان آقازماني 15
سيد امين منوچهري 11
عليرضا عزت کرامت 6
عيسي آل کثير 10
فرشاد هاشمي 88 57 رضا حبيب زاده 65
محسن بنگر 8
ميلاد اسفيني فراهاني 12

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

ميلاد سوري 22
حسين جعفري آني 66
پوريا اميني 24
شهاب عادلي 40
رضا حبيب زاده 65
محمدهاشم بيگ زاده 16
فريد محمدي زاده 4
حامد آقايي 60
جهانبخش ذبيحي طاهر 5

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد اسماعيل نظري 92
محمد قاضي نجف آبادي 11
محمد رضا خلعتبري 10 84 ميلاد کمنداني 21
محمد رضا ناصحي 7
علي نعمتي 28
سينا زامهران 17
سعيد جلالي راد 22
امين قاسمي نژاد 9
سيد عبداله حسيني 5 70 محمد آقاجانپور 24
مرتضي منصوري 37
محمدمهدي مهدي خواني 19 55 حسين مهربان 75

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

شهاب الدين گردان 1
ميلاد کمنداني 21
حيدر بهمني نژاد 74
دانيال کردستاني 29
محمد آقاجانپور 24
رضا صدري 30
جواد محمدزاده 27
محمد محمدزاده 60
حسين مهربان 75