1396/08/29

جزییات مسابقه

نفت تهران - سايپـا تهران

15:15

لیگ برتر

0 : 1

هفته 12

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

63 مهدي ترابي

عليرضا عزت کرامت 86

عيسي آل کثير 92

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد رضا سليماني اصل 32 59 رضا جعفري 17
علي قلي زاده 11 87 علي شجاعي 15
محمد عباس زاده 33 92 مصطفي ناييج پور 20
طه شريعتي خامنه 16
رضا اسدي 14
مهدي ترابي 9
روزبه شاهعلي دوست 4
حامد فلاح زاده 22
حامد شيري 18
اميد خالدي 21
آرش رضاوند 7

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

علي رضا عبدالله نژاد 25
محمد شريفي 24
مصطفي ناييج پور 20
حسين کامياب 27
محمد سلطاني مهر 28
علي شجاعي 15
رضا جعفري 17
محمد رضا اخباري شاد 1
سيد احمد مهدي زاده 12

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمدهاشم بيگ زاده 16 73 عيسي آل کثير 10
مجتبي حق دوست 78 59 فريد محمدي زاده 4
سيد امين منوچهري 11 87 جهانبخش ذبيحي طاهر 5
فرشاد هاشمي 88
ميلاد اسفيني فراهاني 12
محسن بنگر 8
عليرضا عزت کرامت 6
سامان آقازماني 15
امير حسين فشنگ چي 23
احمد آل نعمه 2

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا حبيب زاده 65
شهاب عادلي 40
ميلاد سوري 22
جهانبخش ذبيحي طاهر 5
حامد آقايي 60
فريد محمدي زاده 4
نادر هوشيار 26
محمد نصرتي 20
عيسي آل کثير 10